Prądy interferencyjne – Prądy Nemecka

 

Prady interferencyjne (wg NEMECKA) – powstają w wyniku nakładania się dwóch prądów sinusoidalnych średniej częstotliwości, niezmodulowanych, o nieznacznie różniących się częstotliwościach, najczęściej wynoszących 4000 i 3900 Hz lub 4000 i 4100 Hz. W skutek interferencji zachodzącej w tkankach następuje modulacja amplitudy i w jej wyniku powstają impulsy małej częstotliwości.
DZIAŁANIE:

  • przeciwbólowe
  • pobudza do skurczu mięśnie szkieletowe
  • zmniejsza napięcie nerwów współczulnych
  • powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych i poprawę krążenia
  • poprawia odżywianie tkanek
  • obniża napięcie mięśni lub pobudza ( w zależności od częstotliwości)