Jonoforeza

 

Jonoforeza lub Jontoforeza to zabieg elektroleczniczy, który łączy w sobie działanie prądu stałego z działaniem naniesionego na powierzchnię skóry preparatu (leku). Polega więc na wprowadzeniu przez skórę jonów substancji leczniczych z wykorzystaniem prądu stałego.
DZIAŁANIE:

  • miejscowe znieczulenie
  • uśmierzenie bólu neurogennego
  • miejscowe działanie przeciwzapalne
  • rozmiękczenie blizn
  • zmniejszenie potliwości
  • rozszerzenie naczyń krwionośnych
  • zwężenie naczyń krwionośnych
  • zmniejszenie obrzęku